• Условия за застраховане

    

              Всички отдавани под наем автомобили на Екзакт Рентакар ООД имат сключени стандартни застраховки гражданска отговорност и застраховка от щети в следствие на ПТП, кражба или опит за кражба на автомобила. Съгласно условията за застраховане при този тип застраховки, отговорността на наемателя при щета е ограничена до размера на депозита. Тези застраховки не покриват щети по гумите, джантите и шасито на автомобила.

              Наемателят може напълно да се освободи от отговорност за щети по автомобила в следствие на застрахователно събитие, при покупка на някой от предложените по- долу допълнителни застрахователни пакети.    


   1.Стандартни застраховки:

   - Гражданска отговорност- покрива щети, нанесени на трети лица при застрахователно събитие;

   - Standard CDW insurance. При този вид застраховка, отговорността на наемателя при щета в следствие на ПТП е ограничена до размера на депозита. Важи при представянето на протокол от КАТ. Застраховката е недействителна при употреба от шофьора на наркотици, алкохол или други упойващи средства, при неспазването на закона за движение по пътищата и при използуване на автомобила извън предназначените за движение на автомобили пътища. Застраховката не покрива щети по гумите, джантите, шасито и интериора на автомобила.

   - Standard TP insurance. При този вид застраховка, отговорността на наемателя при щета в следствие на кражба или опит за кражба е ограничена до размера на депозита. Важи само при представянето напротокол от МВР и връщане на документите и ключовете на наетия автомобил.

   2. Допълнителни застраховки

   - Super CDW&TP - Тази добавка към стандартната застраховка на автомобила освобождава напълно наемателя от отговорност в случай на щета в следствие на ПТП, кражба или опит за кражба. Освобождаването от отговорност важи само при предоставяне на документ за щетата/кражбата от КАТ и при задължителното връщане на документите и ключовете на автомобила. Застраховката не покрива щети по гумите, джантите и шасито на автомобила.

   Цена- 4 евро на ден


   - AI -  “Допълнителна застраховка” - освобождава напълно Наемателя от отговорност в случай на щети по гумите, джантите и шасито на автомобила.

   Цена- 3 евро на ден

   - Super Cover - “Супер застраховка” - Включва изброените по-горе Super CDW&TPплюс AI.

   Цена- 5 евро на ден


             Допълнителните застраховки са недействителни при употреба от шофьора на наркотици, алкохол или други упойващи средства, при неспазването на закона за движение по пътищата, при използуване на автомобила извън предназначените за движение на автомобили пътища, при липса на протокол от МВР и при невръщане на ключовете на автомобила.

            Нито една от гореизброените застраховки не освобождава клиента от отговорност при щети по интериора на автомобила (тапицерия, табло, седалки, облицовки багажник и др.)!

    

  • © 2017 Exact Rentacar. All Rights reserved.
  • Онлайн магазин от Exsitee