• Общи условия за наемане на автомобил

   1.   НАЕМНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА

     ДДС 20%

     Неограничен пробег;

     Заместващ автомобил;

     Валиден винетен стикер за територията на Република България;

     Застраховка „Гражданска отговорност”;

     Standard CDW insurance - стандартна застраховка с ограничена до размера на депозита отговорност на наемателя при щети в следствие на ПТП;
     Standard TP insurance- стандартна застраховка с ограничена до размера на депозита отговорност на наемателя при щети в следствие на кражба или опит за кражба на автомобила.   2. НАЕМНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА
   -
   Цената на изразходваното гориво;

   - Глоби и други санкции, наложени от контролните органи на водача на автомобила съгласно Закона за движението по пътищата на Република България или други страни.
   - Пътни такси при управление на автомобила зад граница, магистрални, фериботнии такси за преминаване по мостове.

   3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

   3.1. Изисквания към наемателя
   -
   Наемателят трябва да представи валидно свидетелство за управление на МПС категория „В”, издадено не по- малко от 3 години преди датата на наемане на автомобила.

   - Наемателят трябва да е навършил 21 година към датата на наемане на автомобила, като удостовери това с валидна лична карта или задграничен паспорт.
   - В случай, че горните условия не са спазени, наемодателят има право да откаже да предостави автомобил на наемателя или да поиска от него депозит в двоен размер и допълнителна такса „млад водач”- 6 евро на ден.

   3.2. Период на наемане
   -
   Минималният срок на наемане на автомобил е 24 часа.

   - Максималният срок за наем не е ограничен, но винаги е кратен на 24 часа.

   3.3. Условия за експлоатация на автомобил под наем
   -
   Наемателят няма право да предоставя управлението на друг шофьор, освен ако той не е изрично вписан в договора.

   - Вписването на допълнителен шофьор се извършва срещу такса от 1 евро на ден за срока на наема.
   - Не се допуска експлоатация на наетия автомобил извън зоните с пътно покритие.
   - Категорично се забранява превишаване на допустимия брой пътници, както и претоварването на автомобила с багаж.
   - Категорично се забранява използването на автомобила за превоз на опасни товари, с учебна цел, за участие в автомобилни състезания и други, които не съответстват на прякото му предназначение.
   - Забранява се експлоатацията на автомобила с гориво, различно от указаното в договора.
   - Пушенето в автомобилите под наем е абсолютно забранено.
   - При наемане на автомобила през периода 01.11.- 31.03., последния се предава на Наемателя задължително със зимни гуми. Наемателят заплаща допълнително 3 евро на ден за срока на наемане на автомобила.

   3.4. Стандартни застраховки на автомобилите
   -
   Гражданска отговорност - покрива щети, нанесени на трети лица при ПТП;

   - Standard CDW insurance. При този вид застраховка, отговорността на наемателя при щета в следствие на ПТП е ограничена до размера на депозита. Важи при представянето на протокол от КАТ. Застраховката е недействителна при употреба от шофьора на наркотици, алкохол или други упойващи средства, при неспазването на закона за движение по пътищата и при използуване на автомобила извън предназначените за движение на автомобили пътища. Застраховката не покрива щети по гумите, джантите, шасито и интериора на автомобила.
   - Standard TP insurance. При този вид застраховка, отговорността на наемателя при щета в следствие на кражба или опит за кражба е ограничена до размера на депозита. Важи само при представянето напротокол от КАТ и връщане на документите и ключовете на наетия автомобил.

   3.5. Допълнителни застраховки
   Наемателят се освобождава напълно от отговорност за щета в следствие на застрахователно събитие при покупка наедин от следните допълнителни застрахователни пакети:

   - Super CDW&TP - Тази добавка към стандартната застраховка на автомобила освобождава напълно наемателя от отговорност в случай на щета в следствие на ПТП, кражба или опит за кражба. Освобождаването от отговорност важи само при предоставяне на документ за щетата/кражбата от КАТ и при задължителното връщане на документите и ключовете на автомобила. Застраховката не покрива щети по гумите, джантите и шасито на автомобила.
      Цена - 4 евро на ден.
   -
   AI -  “Допълнителна застраховка” - освобождава напълно Наемателя от отговорност в случай на щети по гумите, джантите и шасито на автомобила.

      Цена - 3 евро на ден.
   -
   Super Cover - “Супер застраховка” - Включва изброените по-горе Super CDW&TPплюс AI.

      Цена - 5 евро на ден.

   ВАЖНО:  Допълнителните застраховки са недействителни при употреба от шофьора на наркотици, алкохол или други упойващи средства, при неспазване на закона за движение по пътищата, при използуване на автомобила извън предназначените за движение на автомобили пътища, при липса на протокол от органите на МВР и при невръщане на ключовете на автомобила.

   Нито една от гореизброените застраховки не освобождава клиента от отговорност при щети по интериора на автомобила (тапицерия, табло, седалки, облицовки багажник и др.).

   3.6. Депозит
   -
   При наемане на автомобила, наемателят заплаща депозит.Депозитът е в размер на 200 - 350 евро  в зависимост от класа автомобил, съгласно тарифата на наемодателя.

   - В случай, че водачът не съответства на изискванията за възраст и шофьорски стаж,депозитът е в двоен размер. Депозит в двоен размер се заплаща и при задгранични пътувания.
   - Депозитът е гаранция за надлежно изпълнение на задълженията на Наемателя по договора и служи като обезщетение на Наемодателя в случай на нанесени щети на автомобила, които не се покриват от стандартната застраховка. Освен това, в случай, че Наемателят не е закупил допълнителен застрахователен пакет, депозитът или част от него представляват отговорността на наемателя в случай на щети в следствие на ПТП, кражба или опит за кражба на автомобила.

   3.7. Задгранични пътувания
   -
   Задгранични пътувания са възможни в страните от Евросъюза, Сърбия, Македония, Черна гора и Турция, при предварителна заявка.

   - Цената за посещение на 1 страна е 50.00 €, а всяка следваща  на цена от 25.00 €. Депозитът е двоен . Необходимо е данните от международния паспорт/лична карта и шофьорската книжка да бъдат изпратени по имеил не по-късно от 7 работни дни преди началото на наема.
   - При пътуване зад граница депозитът е в двоен размер и се заплаща застраховка "Супер Застраховка"

   3.8. Доставка на автомобили и връщане на друго място
   -
   Екзакт Рентакар осигурява безплатна доставка и връщане на автомобили под наем в следните населени пунктове и курорти: гр. София, Летище София, гр. Бургас, Летище Бургас, Св. Влас, Слънчев бряг, Кошарица, Несебър, Равда, Ахелой, Поморие, Черноморец и Созопол.

   - При предварителна заявка е възможна доставка или връщане на автомобил под наем в пунктове, в които Екзакт Рентакар няма офис. В този случай се прилагат следните тарифи:

   Населено място

   Цена €

   Населено място

   Цена €

   Варна

   35

   Албена / Златни пясъци

   50

   Обзор / Бяла

   25

   Пловдив

   50

   Дюни / Каваци

   25

   Боровец

   40

   Приморско / Царево

   35

   Банско

   50

   Ахтопол / Синеморец

   45

   Пампорово

   80


   - При връщане на автомобил в пункт, различен от пункта на наемане, се прилагат следните тарифи:

   Наемане

   Връщане

   Цена €

   Наемане

   Връщане

   Цена €

   Бургас

   София

   100

   София

   Бургас

   100

   Бургас

   Варна

   35

   София

   Варна

   130

   Бургас

   Пловдив

   80

   София

   Пловдив

   50

   Бургас

   Дюни / Каваци

   25

   София

   Банско

   50

   Бургас

   Приморско/ Царево

   35

   София

   Пампорово

   80

   Бургас

   Ахтопол / Синеморец

   45

   София

   Боровец

   40


   3.9. Допълнително оборудване
   -
   Наемодателят предлага под наем богат набор от аксесоари (GPS- навигатори, 4G- модеми, детски и бебешки столчета, вериги за сняг и др.)
   -
   За наем на аксесоарите се заплащат еднократни или дневни такси.Описание и тарифа можете да намерите тук


   3.10. Получаване и връщане на автомобила
   -
   Автомобилът се предава на наемателяв изрядно техническо състояние, чист и оборудван съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата.
   -
   Наемателяти наемодателят правят оглед на автомобила и вписват всички забележки относно състоянието на автомобила в протокола за приемане, който е част договора за наем.
   -
   Наемодателят осигурява и предоставя на наемателя един екземпляр от договора за наем и всички документи на наетия автомобил, необходими за движението по пътищата на страната и извън нея, в случай,че е договорено задгранично пътуване.
   -
   Автомобилът се връща от наемателя в договореното време и място в състоянието в което е получен. Наемателят и наемодателят правят оглед на автомобила и в случай, че няма нанесени щети, депозитът се връща на наемателя в пълен размер. В случай на констатирани щети или липси се съставя протокол за щети и липси, който се подписва от двете страни. В този случай от депозита се удържат суми за ремонт и набавяне на липсите съгласно фирмения ценоразпис, в зависимост от използувания застрахователен пакет. Фирменият ценоразпис е неразделна част от протокола за щети и липси.
   - В случай, че автомобилът се връща мръсен, от депозита се удържат 10 евро за неговото почистване и измиване.
   -
   В случай че депозитът представлява блокирани парични средства от кредитна карта на наемателя, същият, подписвайки протокола за щети и липси дава своето безусловно съгласие сумата указана в него да бъде задържана от наемодателя.
   -
   В случай на закъснение при връщане на автомобила, наемателят заплаща такса „Late check out” в зависимост от закъснението:

         от 1 до 8 часа - 50% от наемната цена на ден;
         от 8 до 24 часа - 100% от наемната цена на ден.
   - При наемане или връщане на автомобил извън работно време (19:00-09:00 ч местно време) се заплаща еднократна такса в размер на 20 €.
   -
   Автомобилът се приема и предава с пълен резервоар или с  известно количество гориво, което се отбелязва в договора по показанията на нивомера на горивото на автомобила. При връщане на автомобила с по-малко гориво от посоченото в договора, наемателят заплаща разликата, изчислена на основа на данните за обема на резервоара, показанията на нивомера за горивото и действащите за деня цени на съответното гориво.

   3.11. Цени и плащания
   -
   При наемане на автомобил наемателят заплаща задължителна пътна такса в размер на 3 евро, еднократно за целия период на наема.
   - П
   ри получаване на автомобила, наемателят заплаща напълно депозита, наема, задължителната пътна такса, допълнителнитеуслуги и аксесоари, както и избрания от него пакет допълнителни застраховки.
   -
   Плащанията могат да се извършват в брой, по банков път, с кредитна или дебитна карта.
   -
   Не се приемат карти Amex.

   3.12. Анулация на резервация и предсрочно прекратяване на наема
   -
   Потвърдена и предплатена резервация може да бъде отказана или променена безплатно до 72 часа преди началотона наемния период.
   -
   При неспазване на горното условие се начислява такса в размер на 15% от крайната наемна цена, но не по-малка от наемната цена наавтомобила за един ден.
   -
   При предсрочно прекратяване на наема, наемателят заплаща следните неустойки в зависимост от оставащите дни наем:
       1-6 дни-   цената на един дневен наем;
      
   7-13 дни- цената на два дневни наема;
       
   14 и повече дни- цената на три дневни наема.

   3.13. Заместващ автомобил
   -
   Предоставя се в рамките на 24 часа при неизправност на превозното средство в резултат на производствени дефекти или естествено износване на детайли.
   - При настъпване на ПТП, независимо от това кой е причинителят и последваща невъзможност за използване на наетия автомобил, Наемодателят не дължи връщане на платения наем или част от него и не е длъжен да предостави заместващ автомобил.
   -
   Заместващият автомобил е отсъщия или по- висок клас.
   -
   В този случай, срокът на договора за наем се удължава с времето, необходимо за подмяната.

   3.14. Загуба на аксесоари, документи или ключове на автомобила
   -
   При загуба на документите или ключовете на автомобила наемателят заплаща глоба в размер на  100% от внесения депозит.
   -
   При загуба на картичката за излизане от летището наемателят заплаща таксата за паркиране и глобата за изгубен билет, съгласно тарифата на съответното летище.
   -
   При загуба или повреда на аксесоари (GPS навигатор, детско или бебешко столче и т.н.) наемателят заплаща стойността им съгласно фирмения ценоразпис, който е неразделна част от протокола за щети и липси.


   3.15. Действия при ПТП, щета на паркинг, кражба или опит за кражба на автомобила
   -
   В случай на ПТП, кражба на автомобила или части от него, нанесени щети на паркиран автомобил или пожар, наемателят трябвада обезопаси мястото на произшествието и незабавно да уведоми наемодателя и Националния център за спешни повиквания- тел. 112.
   -
   Наемодателят е длъжен да окажемаксимално съдействие на органите на МВР и екипите на Спешна помощ, пристигнали на място ида съобщи всички факти, обстоятелства и доказателства, които са му известни.

    

  • © 2017 Exact Rentacar. All Rights reserved.
  • Онлайн магазин от Exsitee