• Политика на поверителност

   Защита на личните данни

   Политика за поверителност на „Екзакт Рентакар“ ООД
   във връзка с обработването на лични данни

   Гарантирането на правото на защита на личните данни е един от основните преоритети на „Екзакт Рентакар“ ООД към Вас, нашите клиенти. Затова ще направим необходимото за да обработваме предоставените доброволно от Вас лични данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“или „ОРЗД“), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по неговото прилагане,ръководствата и насоките на КЗЛД и Работната група по чл.29 на Европейския комитет по защита на данните.

   „Екзакт Рентакар“ ООД си запазва правото периодично да актуализира и изменя настоящата Политика за поверителност. В случай на такива изменения, ние ще публикуваме актуалната версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт.

   Кои сме ние и как да се свържете с нас?

   „Екзакт Рентакар“ ООД (Администратор) е българско юридическо лице със седалище: гр. Бургас, ул.“Генерал Скобелев“, 10, офис 15, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204595177.За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

   С длъжностното лице по защита на личните данни можете да се свържете по всяко време на: електронна поща: office@cars-bg.com или с писмо по поща или куриер до адрес: гр. Бургас, ул.“Генерал Скобелев“, 10, офис 15.

   Целта на Политиката за поверителност на „Екзакт Рентакар“ ООД е да Ви информираме и получите общо разбиране за:
   - Видовете лични данни, които събираме
   - Причините за събирането на личните ви данни
   - Как обработваме Вашите лични данни
   Какви са Вашите права във връзка с обработката на вашите лични данни.

   Видове лични данни, които обработваме:

   „Екзакт Рентакар“ ООД никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение. Непълнолетните лица не трябва да предават лични данни на сайта на „Екзакт Рентакар“ ООД без разрешението на своите родители или настойници. 

   Ние обработваме следните категории данни:

   1. Данни за профила Ви в нашия сайт www.cars-bg.com , който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора и приемайки Общите условия за използване на нашия интернет сайт: Собствено и фамилно име, Имейл адрес, Парола;

   2. Данни за онлайн заявки през www.cars-bg.comнаправени от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия: Собствено и фамилно име на лицето за доставка, Адрес - държава, град, Телефон за връзка, Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес, Час на доставка и Час на връщане на автомобила, Начин на плащане, Сума за плащане.
   3. Данни за контакт, изпратено съобщение или публикуван коментар,предоставени при попълване на формата за контакт на сайта, при изпращане до нас на имейл, писмо по пощата, обаждане по телефон и други форми на комуникация: Лично и фамилно име, Имейл адрес, Телефонен номер, Адрес, Интернет сайт, Съдържание на коментара или съобщението;
   4. При регистриране в платформата на www.cars-bg.com чрез Вашия профил във Facebook или Google. Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на „Екзакт Рентакар“ ООД. Можете да разгледате политиките за поверителност на Facebook и Google като последвате следните връзки:
   https://www.facebook.com/about/privacy
   https://policies.google.com/privacy

   С каква цел обработваме Вашите данни?

   Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между„Екзакт Рентакар“ ООД и Вас.

   1. Предоставяне на услуги от „Екзакт Рентакар“ ООД във Ваша полза:
   - създаване и управление на профил в www.cars-bg.com
   - обработване на заявка за наемане на автомобил, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
   - разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на заявки или всякакви други проблеми, свързани с поръчаните услуги;
   - предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
   - предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
   - задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
   - предоставяне на информация пред органите на МВР, касаеща задължението ни за спазване на Закона за движение по пътищата;

   2. Подобряване на предлаганите от „Екзакт Рентакар“ ООД услуги. С цел подобряване и улесняване на Вашето използване на нашия сайт, може да Ви изпращаме анкети относно Вашето мнение за наетия автомобил, за качеството на обслужване, какво Ви допада и какво Ви затруднява при извършването на поръчки и др.
   3. Маркетинг:
   Като наши клиенти ние ще Ви изпращаме актуална информация за всички нови наши услуги, които предлагаме. Ще Ви изпращаме оферти, промоции и специални предложения. За да ви предоставим информация, която би представлявала интерес за вас ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения чрез активиране от Ваша страна на тази услуга през сайта ни.

   Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:
   - промените настройките в клиентския профил;
   - използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас

   Колко време пазим Вашите лични данни?
   По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в нашия сайт. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.
   Информация за профила Ви съхраняваме до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка. Вие имате право да поискате изтриване на профила си преди изтичането на петгодишния срок.
   Данните от онлайн поръчките Ви ще бъдат съхранявани до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
   Данните свързани със счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 5 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

   На кого изпращаме Вашите лични данни?
   В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
   - доставчици на платежни/ банкови услуги;
   - доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
   - доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
   - доставчици на ИТ услуги;
   - други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите услуги.
   Ако сме задължени по закон или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
   Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

   Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?
   Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.
   „Екзакт Рентакар“ ООД държи изключително много на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Имено за това ние използваме SSL сертификат за криптиране на информация, предадена от или към потребителя през уебсайта. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
   Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

   Какви са Вашите права?
   Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни:
   - Можете да поискате достъп до Вашите данни; корекцията на грешки в нашите файлове; да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни.
   - Можете да упражните правото си да подавате жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.
   - Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
   - Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но това ще бъде направено ако:
   * те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или
   * Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или упражнявате законно право на възражение; или те са били незаконно обработвани; или е налице правно задължение в тази връзка.

   Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква за да се изпълни законово задължение или за да се установи, упражни или защити правна претенция;
   - Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас и обработването се извършва с автоматично средство.

   Можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на „Екзакт Рентакар“ ООД по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:
   - по електронна поща: office@cars-bg.com
   или
   - по обикновена поща или куриер: гр. Бургас, ул.“Генерал Скобелев“, 10, офис 15 – като изпишете текста: на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на „Екзакт Рентакар“ ООД

    

  • © 2017 Exact Rentacar. All Rights reserved.
  • Онлайн магазин от Exsitee